Binokle.pl

wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna Okulary korekcyjne Okulary słoneczne Soczewki kontaktowe Akcesoria

Reklamacje i zwroty

Zwroty

 1. Jeśli produkt nie był używany, nie jest pozbawiony fabrycznego opakowania, lub w żaden inny sposób zniszczony albo wykorzystany, można go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami).
 2. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu – wszelkie zarysowania, odbarwienia, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe korzystanie spowodują nieuznanie roszczenia) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu.
 3. Jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt kurierowi lub doręczycielowi Poczty Polskiej. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie, iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki i natychmiast powiadomić salon optyczny binokle.pl o tym fakcie. Pokwitowanie odbioru uszkodzonej przesyłki zwalnia salon z odpowiedzialności za zawartość przesyłki.
 4. Klient powinien w pierwszej kolejności zgłosić zwrot produktu, wysyłając email na konto: reklamacje@binokle.pl , podając w tytule maila: Zwrot oraz numer zamówienia oraz dołączyć wypełniony formularz ZWROTY.
 5. Sklep gwarantuje Klientowi zwrot w całości uiszczonej ceny produktu. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki. Klient zobowiązany jest przesłać zwracany produkt do salonu na swój koszt i na własne ryzyko wraz z wydrukowanym i podpisanym formularzem ZWROTY.
 6. Salon optyczny binokle.pl przekazuje Klientowi zwracaną kwotę na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia przez salon zwrotu produktu, przy zachowaniu zasad zawartych w/w punkcie 1.
 7. Oprawki wraz z soczewkami korekcyjnymi stanowią produkt o cechach dokładnie określonych przez Kupującego i jako takie nie podlegają zwrotowi (Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie ustawy Kodeks Cywilny Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami).

Pobierz formularz zwrotu produktu:

 • “w formacie DOC (MS Word)”
 • “w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)”

Wymiana produktu

 1. Korzystając z możliwości zwrotu produktu w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, z zachowaniem zasad wymienionych w punkcie 1 części Reklamacje i Zwroty, możliwa jest również wymienia produktu na inny, dostępny w asortymencie salonu optycznego binokle.pl
 2. Wymiana produktu jest możliwa na inny produkt w tej samej lub wyższej cenie. W przypadku wymiany na produkt w wyższej cenie niż cena produktu zwracanego wymiana jest możliwa jedynie za dopłatą brakującej kwoty będącej różnicą między cenami produktów.
 3. Klient powinien w pierwszej kolejności zgłosić chęć wymiany produktu, wysyłając email na konto: reklamacje@binokle.pl , podając w tytule maila: Wymiana oraz numer zamówienia wraz z dołączonym wypełnionym formularzem WYMIANA.
 4. Oprawki wraz z soczewkami korekcyjnymi stanowią produkt o cechach dokładnie określonych przez Kupującego i jako takie nie podlegają wymianie.

Pobierz formularz wymiany produktu:

 • “w formacie DOC (np.: MS Word)”
 • “w formacie PDF (np.: Adobe Acrobat Reader)”

Reklamacje

 1. Reklamacje zgłaszane są w pierwszej kolejności na konto: reklamacje@binokle.pl i przekazywane są dalej przez obsługę klienta salonu optycznego binokle.pl do właściwej Firmy, która jest producentem lub dystrybutorem produktu. W wiadomości e-mail należy załączyć wypełniony formularz REKLAMACJA. Obsługa binokle.pl monitoruje i służy pomocą w trakcie rozpatrywania przez Firmę, będącą producentem lub dystrybutorem produktu, zasadności reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty poprawnego zgłoszenia reklamacji.
 3. W przypadku uwzględnienia przez Firmę będącą producentem lub dystrybutorem produktu, reklamacji danego produktu, binokle.pl oraz Firma gwarantują naprawę produktu lub zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru jeżeli nie jest możliwa naprawa produktu. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki. Klient dostarcza towar na swój koszt i na własne ryzyko.
 4. Do reklamacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej:
  1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela. Jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt kurierowi lub doręczycielowi Poczty Polskiej. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie, iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki i natychmiast powiadomić binokle.pl o tym fakcie. Pokwitowanie odbioru uszkodzonej przesyłki zwalnia binokle.pl z odpowiedzialności za zawartość przesyłki.
  2. binokle.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.).
 5. binokle.pl przekazuje pieniądze na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie do 14 dni od chwili pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Firmę – producenta lub dystrybutora produktu.
 6. binokle.pl nie przyjmują paczek płatnych za pobraniem pocztowym.

Pobierz formularz reklamacji produktu:

 • “w formacie DOC (np.: MS Word)”:
 • “w formacie PDF (np.: Adobe Acrobat Reader)”:

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Aktualności

 • 27.04.2008
  Nowa odsłona

  Z ogromną przyjemnością witamy wszystkich odwiedzających w nowej odsłonie salonu optycznego binokle.pl

  Czytaj

Pomoc on-line

Masz wątpliwości? Zapytaj:

pomoc@binokle.pl
Sgg 1641723

Okulary i soczewki w binokle.pl

Nasz sklep internetowy oferuje zakup artykułów optycznych wiodących producentów. Okulary i soczewki marki: Belutti, Extete, Johnson&Johnson, Bausch&Lomb, Ciba Vision, Macho, Olaf Carren.

[No JavaScript support]